Je voelt je thuis

waar je wordt begrepen

Klachtenregeling

 Hof van Sion is sinds 2013 aangesloten bij de landelijke Klachtencommissue Landbouw en Zorg. Het volledige regelement rondom de afhandeling van klachten vindt u hier: www.zorgboeren.nl/de-hof-van-sion/zorg

Vergoeding

De vergoeding van de zorg is op verschillende manieren mogelijk.

Voor het beschermd wonen is een beschikking noodzakelijk die wordt afgegeven door de Centrale toegang van de GGD in de gemeente Zwolle. Zie:  https://www.ggdijsselland.nl/publiek/centrale-toegang/ Het telefoonnummer van de centrale toegang is 038 428 1550.

ZIN (Zorg in Natura) 

Hof van Sion heeft een overeenkomst met centrumgemeente Zwolle. Hierdoor wordt het beschermd wonen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bekostigd op basis van ZIN. De kosten voor eten, drinken en de huur zijn opgenomen in de bekostiging. De eigen bijdrage voor de CAK (Centraal Adminitratie Kantoor) kan hierdoor wel hoger uitvallen.

PGB (Persoons Gebonden Budget)

Het beschermd wonen vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) wordt gefinancierd vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget). Naast de zorg zijn er nog kosten voor huur en eten en drinken. Deze kosten betaalt de bewoner zelf vanuit werk, studiefinanciering of (Wajong)uitkering. De bewoner betaalt daarnaast een eigen bijdrage aan de CAK.

Voor ambulante begeleiding geldt dat dit per gemeente verschillend geregeld is. Omdat wij onderdeel zijn van de cooperatie Klaver4You en Boer en zorg, kunnen wij met de meeste gemeenten via ZIN begeleiding aan huis leveren. Voor Zwolle geldt dat er contact kan worden opgenomen met de SWT(Sociale Wijkteams). Zie: https://www.swtzwolle.nl/contact  Het telefoonnummer is 038 498 9980. Voor de gemeente Kampen worden zorgvragen aan het centrale loket ontvangen. Zie:  https://www.kampen.nl/hulp-aanvragen Het telefoonnummer is 14038.

De dagbesteding is ook per gemeente anders georganiseerd. In Zwolle heet de dagbesteding vanaf 2019 "Goede dagen en perspectief". Je kunt je voor dagbesteding melden bij het loket van "Samen Zwolle". Zie: https://www.samenzwolle.nl/goededagen Het telefoonnummer van Samen Zwolle is: 038 - 750 83 87. Voor Kampen en andere steden/dorpen wordt de zorg gefinancierd vanuit de WMO via de cooperatie Klaver4You en Boer en Zorg op basis van ZIN.

Zorg

Contact

T (06) 1941 9198
T (06) 1945 6558

Vind ons

Stuurmansweg 2A
8275 AJ 'sHeerenbroek

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio